Category: Bồ Đào Nha

Articles

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Các loại thị thực Bồ Đào…

Bồ Đào Nha là quốc gia có nhiều loại thị thực dựa trên các nhu cầu khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ có thể thấy Bồ Đào Nha có rất nhiều loại thị thực.

Read more >>
  • 05.04.2023

  • 134

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Chương trình Cư trú Không Thường…

The Portugal Non-Regular Residency (NHR) Program is a tax incentive for foreigners and foreign investors that allows them to enjoy tax breaks and exemptions from certain taxes for a period of 10 years.

Read more >>
  • 13.02.2023

  • 154

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Thị thực Vàng Bồ Đào Nha…

Chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha là một trong những chương trình đầu tư định cư phổ biến và uy tín nhất ở Châu Âu cũng như trên thế giới. Chương trình bắt đầu vào tháng 10 năm 2012 và kể từ đó đến nay đã có hơn 10.000 ứng viên được cấp Thị thực Vàng Bồ Đào Nha.

Read more >>
  • 25.01.2023

  • 270

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

THUẾ Ở BỒ ĐÀO NHA

Bạn đang có ý định chuyển đến Bồ Đào Nha cư trú nên bạn muốn tìm hiểu các thông tin về chính sách thuế tại đây? Đừng lo lắng, trong bài viết này, Global Citi-Zen chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin quan trọng giúp bạn có thể có 1 cái nhìn tổng quát nhất về hệ thống và chính sách thuế tại Bồ Đào Nha.

Read more >>
  • 25.01.2023

  • 245