Category: Các câu hỏi thường gặp

Articles

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Top 10 chương trình đầu tư…

Các nước Caribe tiếp tục ghi điểm cao trong bảng xếp hạng Các chương trình đầu tư quốc tịch tốt nhất trong năm 2023 theo thống kê của Best Citizenship.

Read more >>
  • 17.03.2023

  • 39

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Danh sách quốc gia cho phép…

Sở hữu quốc tịch thứ hai là một bước tiến đến với sự tự do, tự do đi đến nhiều quốc gia/ lãnh thổ trên toàn cầu, tự do sinh sống tại nhiều khu vực pháp lý và tự do tiếp cận các lối sống chất lượng tốt hơn mà bạn mong muốn.

Read more >>
  • 10.03.2023

  • 27

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Top 10 các quốc gia dễ…

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu du học, làm việc và định cư tại nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Read more >>
  • 02.03.2023

  • 66

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Những quốc gia nào miễn thị…

Miễn thị thực (hay còn được gọi là miễn Visa, visa free travel) là trường hợp một quốc gia có chủ quyền cho phép một cá nhân nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải làm các thủ tục giấy tờ thị thực (visa) để nhập cảnh và nộp các khoản lệ phí của thị thực nhập cảnh này theo quy định

Read more >>
  • 28.02.2023

  • 47

1 2