Category: Các câu hỏi thường gặp

Articles

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Làm Thế Nào Để Có Hộ…

Bạn sẽ phải ngạc nhiên, vì hiện có rất nhiều nước trên thế giới cung cấp các cơ hội cho người nước ngoài sở hữu quyền Thường trú hoặc Quốc tịch thứ hai.

Read more >>
  • 31.03.2023

  • 141

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Lý Do Cần Thẩm Định Hồ…

Quy trình kiểm tra nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia chương trình đầu tư lấy quốc tịch hợp pháp sẽ yêu cầu các nhà đầu tư tiềm năng phải trải qua quá trình thẩm định

Read more >>
  • 24.03.2023

  • 157

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Top 10 chương trình đầu tư…

Các nước Caribe tiếp tục ghi điểm cao trong bảng xếp hạng Các chương trình đầu tư quốc tịch tốt nhất trong năm 2023 theo thống kê của Best Citizenship.

Read more >>
  • 17.03.2023

  • 169

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Danh sách quốc gia cho phép…

Sở hữu quốc tịch thứ hai là một bước tiến đến với sự tự do, tự do đi đến nhiều quốc gia/ lãnh thổ trên toàn cầu, tự do sinh sống tại nhiều khu vực pháp lý và tự do tiếp cận các lối sống chất lượng tốt hơn mà bạn mong muốn.

Read more >>
  • 10.03.2023

  • 116

1 2