Category: Doanh nghiệp & Thuế

Articles

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Chương trình Cư trú Không Thường…

The Portugal Non-Regular Residency (NHR) Program is a tax incentive for foreigners and foreign investors that allows them to enjoy tax breaks and exemptions from certain taxes for a period of 10 years.

Read more >>
  • 13.02.2023

  • 154

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

THUẾ Ở BỒ ĐÀO NHA

Bạn đang có ý định chuyển đến Bồ Đào Nha cư trú nên bạn muốn tìm hiểu các thông tin về chính sách thuế tại đây? Đừng lo lắng, trong bài viết này, Global Citi-Zen chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin quan trọng giúp bạn có thể có 1 cái nhìn tổng quát nhất về hệ thống và chính sách thuế tại Bồ Đào Nha.

Read more >>
  • 25.01.2023

  • 245