Category: Việt Nam

Articles

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Những quốc gia nào miễn thị…

Miễn thị thực (hay còn được gọi là miễn Visa, visa free travel) là trường hợp một quốc gia có chủ quyền cho phép một cá nhân nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải làm các thủ tục giấy tờ thị thực (visa) để nhập cảnh và nộp các khoản lệ phí của thị thực nhập cảnh này theo quy định

Read more >>
  • 28.02.2023

  • 47