Tạp Chí Trực Tuyến

Tất cả bài báo

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Quốc tịch là gì? Hai quốc…

Thông thường, mỗi cá nhân chỉ có một quốc tịch cơ bản, dù vậy vẫn có trường hợp các cá nhân có nhiều hơn 1 quốc tịch vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Read more >>
  • 24.02.2023

  • 54

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Quốc tịch kép ưu điểm và…

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, ngày càng có nhiều người tìm cách có được quốc tịch thứ hai (quốc tịch kép hay song tịch) để mở rộng quyền tự do cá nhân và khả năng di chuyển trên toàn cầu của họ. 

Read more >>
  • 15.02.2023

  • 69

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Chương trình Cư trú Không Thường…

The Portugal Non-Regular Residency (NHR) Program is a tax incentive for foreigners and foreign investors that allows them to enjoy tax breaks and exemptions from certain taxes for a period of 10 years.

Read more >>
  • 13.02.2023

  • 83

article thumbnail
author avatar Nataly Buyak

Thị thực Vàng Bồ Đào Nha…

Chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha là một trong những chương trình đầu tư định cư phổ biến và uy tín nhất ở Châu Âu cũng như trên thế giới. Chương trình bắt đầu vào tháng 10 năm 2012 và kể từ đó đến nay đã có hơn 10.000 ứng viên được cấp Thị thực Vàng Bồ Đào Nha.

Read more >>
  • 25.01.2023

  • 125

1 2 3
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI